voor wie

Voor wie

Eigenlijk voor iedereen die zichzelf serieus neemt, die vragen durft te stellen.

 

De drempel.

Ik begrijp heel goed dat een cliënt, U misschien, die dit nu leest,

dat de stap naar een therapeut een zware opgaaf is.

Gedachten als : maar ik ben toch niet gek,

 stel je niet aan, wie is die man eigenlijk, dat die door u hoofd gaan.

Het is ook niet niks als u het gevoel hebt dat u de regie over uw leven kwijtraakt.

Het vergt ook nogal wat moed om hulp te zoeken en te vragen,

 dit druist tegen alles in van wat we geleerd hebben.

Want we kunnen het wel alleen, toch………….

ik weet maar al tegoed hoe moeilijk het is, om jezelf toe te vertrouwen.

En daarom wil ik dit graag benoemen want het is je eerste stap.

Daarom wil ik u geheel vrijblijvend uitnodigen voor een gesprek,

 om te kijken, te voelen of dit ook de juiste stap is voor u.

Ik kan u dan het een en ander uitleggen, informatie geven, Uw vragen beantwoorden.

Uiteindelijk is Rouw en Verlies een zaak van het hart.

Ik wil u graag die ruimte bieden zodat u zich veilig kunt voelen,

 expressie kunt geven aan dat waar geen woorden voor zijn.

Wat ligt er boven op de stapel, wat is nu belangrijk.